Bảo mật thông tin cá nhân

Cập nhật ngày : 15/11/2019

Trang web tranhcanvasviet.com thuộc quyền sở hữu Công ty TNHH in vải Đăng Quang

Tranhcanvasviet.com sử dụng thông tin khách hàng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Bằng việc sử dụng dịch vụ của tranhcanvasviet.com, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin một cách phù hợp theo chính sách nêu ra bên dưới. Chính sách này có giá trị tương đương với mục Điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Thông tin được thu thập

Mopi thu thập một số thông tin cơ bản để phục vụ cho việc xử lý đơn hàng, liên hệ khi giao hàng, và chăm sóc khách hàng. Các thông tin cá nhân này bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Họ và Tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ giao hàng
 • Email
 • Thông tin công ty và MST (Khi có yêu cầu xuất hóa đơn VAT)

Sử dụng thông tin

Tranhcanvasviet.com thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng với những mục đích sử dụng sau đây:

 • Xử lý đơn hàng, cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng
 • Quản lý, xác mình sự hợp pháp của tài khoản, lọc các thông tin sai lệch, tài khoản spam
 • Nghiên cứu nhân khẩu học, hành vi sử dụng, để cải thiện chất lượng website
 • Cung cấp các thông tin về dịch vụ, hỗ trợ, và khuyến mãi của Mopi
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi cần thiết (VD: dịch vụ giao hàng, treo tranh,…)

Bên thứ ba và các Liên kết ngoài

Trong trường hợp tranhcanvasviet.com sử dụng dịch vụ của một bên thứ ba nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, một số thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ. Bên thứ ba này sẽ có giới hạn nhất định về quyền truy cập thông tin, và chỉ được sử dụng những thông tin này nhằm hoàn thành các dịch vụ mà Mopi đề ra.

Một số dịch vụ liên kết ngoài (VD: PayPal, Momo,…) sẽ có các điều khoản về bảo mật thông tin riêng biệt, không liên quan đến các điều khoản của Mopi. Khách hàng cần tham khảo trước khi sử dụng

Thay đổi về chính sách

Mopi có thể thay đổi nội dung của chính sách bảo mật thông tin này theo thời gian. Mọi thông tin sẽ được cập nhật tại đây cùng với ghi chú về ngày cập nhật gần nhất.

Khách hàng được khuyến cáo tham khảo trang này định kỳ để biết về bất cứ thay đổi nào trong chính sách bảo mật thông tin. Mọi thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực khi được đăng trên trang này.

Thông tin liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp về “Chính sách bảo mật thông tin khách hàng”, xin vui lòng liên hệ theo

 • Hotline: 0862.1314.88
 • Email: kinhdoanh1@indangquang.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *